Reklamné plochy pre Vás

Chcete zviditeľniť Vašu spoločnosť? Neváhajte nás kontaktovať.

Polyfunkčný objekt Šípok reklamné plochy

Naša ponuka na polepenie reklamy možno riešiť individuálne:

VARIANT A - reklama (tlačená fólia) aj s nalepením
VARIANT B - reklama (rezaná fólia) aj s nalepením
VARIANT C - reklama (rezaná fólia - REFLEXNÁ) aj s nalepením

Samotný prenájom plôch rozmer: 1 m - 2 m x 0,9 m

Všetky ceny sú bez DPH ak nieje uvedené inak.

Reklamné plochy Reklamné plochy Reklamné plochy Reklamné plochy Reklamné plochy Reklamné plochy